Bezpečnosť IT a poradenstvo
    Poradenstvo pre manažment
   
   
 


Reprodukcia, prevod, rozširovanie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu web stránky spoločnosti MITAS, s.r.o. (ďalej len www.mitas.sk), v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu MITAS, s.r.o. je zakázané.

Pre Vašu osobnú potrebu je povolené tlačiť kópie výňatkov z www.mitas.sk.

Pre ďalšie rozširovanie je potrebný písomný súhlas MITAS, s.r.o.

Akékoľvek ďalšie použitie, kopírovanie či rozširovanie akýchkoľvek materiálov uvádzaných na www.mitas.sk bez písomného súhlasu MITAS, s.r.o. bude považované za porušenie autorského práva podľa platných právnych predpisov. 
 

© 2003-2013 MITAS, s.r.o.