prístup prispôsobený typu a hlavným predmetom činnosti Vašej organizácie,

naše profesionálne služby poskytujeme vo vysokej kvalite na úrovni porovnateľnej s najprestížnejšími nadnárodnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti bezpečnosti IT, avšak za prijateľnú cenu,

niekoľkoročná prax a bohaté skúsenosti v oblasti bezpečnosti IT, získané pri práci u desiatok klientov, medzi ktorých patria významné výrobné, obchodné, leasingové a finančné spoločnosti, poisťovne a banky,

poskytované poradenské služby v oblasti bezpečnosti IT vykonávame v súlade s medzinárodne uznávanými normami a postupmi pre bezpečnosť informačných systémov, ako sú štandardy radu ISO/IEC 27000 a ISO/TR 13335,

členovia projektového tímu sú držiteľmi prestížneho medzinárodného certifikátu CISA (Certified Information Systems Auditor), ktorý je udeľovaný medzinárodnou organizáciou ISACA (Information Systems Audit and Control Association) s ústredím v USA a ktorého získanie je podmienené najmä úspešným zložením odbornej skúšky a preukázanou minimálne 5-ročnou praxou v oblasti bezpečnosti IT,

objektívnosť a nezávislosť na dodávateľoch služieb a technológií v oblasti bezpečnosti IT – nie sme dodávateľom nových IT zariadení a technológií, poskytované poradenské služby sú hlavnou náplňou našej činnosti,

obohatenie vnímania Vašej organizácie o objektívny, nezávislý externý pohľad a jeho porovnanie s najlepšími spoločnosťami podobného typu, identifikácia silných a slabých stránok Vašej organizácie v oblasti bezpečnosti IT prinášajúca návrh primeraných riešení so skutočnou pridanou hodnotou pre Vás,

na základe našich bohatých skúseností sme presvedčení, že Vám vieme ponúknuť kvalitné riešenia a služby, ktoré Vám prinesú rýchle operatívne zlepšenia v každodennej prevádzke, ako aj strategické odporúčania, ktoré Vám v budúcnosti môžu ušetriť náklady,

zvýšenie dôveryhodnosti a dobrého mena Vašej organizácie, zabezpečenie primeranej ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných údajov a systémov vo Vašej organizácii,

výrazná úspora Vášho času, ktorý môžete investovať do svojich primárnych podnikateľských aktivít, možnosť dosiahnutia nižších nákladov pri optimálnom využívaní externých služieb.

<top>


 
Predpoklady vykonania projektu

zabezpečenie spolupráce zainteresovaných pracovníkov Vašej organizácie počas vykonávania projektu,

zabezpečenie dostupnosti všetkých informácií potrebných pre účely projektu.

© 2003-2013 MITAS, s.r.o.