Interný audit IT – služby pre každý deň

Úvod - prečo interný audit IT?
Náš cieľ
Popis a postup
Prínosy pre Vás
Celková dĺžka trvania
Výstupy (v slovenskom alebo v anglickom jazyku)
Ďalšie informácie


Úvod - prečo interný audit IT?
Horúcou témou dnešných diskusných fór v IT je outsourcing. Spoločnosti sa spoliehajú na dodávateľov komplexných IT služieb od jedného dodávateľa a pritom mnohokrát strácajú kontrolu nad nákladmi a nad systémami, od ktorých sú závislé a ktoré spracúvajú ich citlivé údaje. Odporúčaný prístup je pritom založený na nezávislej kontrole (podobne ako pri finančnom internom audite), ktorá Vám pomôže prekonať nasledovné úskalia pri dlhodobom riadení informačných rizík:

nedostatok nezávislých interných odborníkov s kvalifikáciou v oblasti informačnej bezpečnosti,

problémy pri prevádzke interného auditu vlastnými zdrojmi – vysoké náklady,

časté zmeny súvisiace s povahou IT bezpečnosti a auditu,

možné interné konflikty Vášho oddelenia IT s ostatnými oddeleniami Vašej organizácie,

nedostupnosť vhodných metodológií, techník a nástrojov.

Aby spolupráca pri riadení rizík IT a pri ich kontrole bola efektívna a aby sa o nich nielen hovorilo, považujeme za potrebné pred implementáciou interného auditu IT vytvoriť (vybudovať) bezpečnosť IT, a to technicky, procesne aj organizačne.

<top>


Náš cieľ
Naším cieľom je spolu s Vami zabezpečiť nezávislé pravidelné monitorovanie vybraných IT procesov súvisiacich s informačnou bezpečnosťou a riadenie informačných rizík podnikania – na úrovni strategickej, ako aj operatívnej.

Taktiež vám radi pomôžeme riešiť zmeny vo Vašej spoločnosti a ich dopad na IT a informačnú bezpečnosť.

<top>


Popis a postup
Na rozdiel od jednorazových poradenských služieb sú služby spojené s interným auditom IT vykonávané pravidelne a dlhodobo. Táto spolupráca môže byť riešená formou:

1. Dohody v oblasti poskytnutia ľudských zdrojov,
2. Dohody v oblasti zabezpečenia služieb IT auditu - outsourcingu,
3. Pravidelné/jednorazové previerky špecifických oblastí.

<top>


Prínosy pre Vás
nezávislé pravidelné monitorovanie vybraných IT procesov
    súvisiacich s informačnou bezpečnosťou,
nezávislé a objektívne posúdenie smerovania IT,
spoľahlivý partner v oblasti informačnej bezpečnosti,
odbremenenie Vašich zamestnancov a ďalšie výhody spojené s
    outsourcingom,
dostupnosť špecializovaných odborníkov na požadované služby,
prehľad o nákladoch na IT a jej bezpečnosť,
informujte sa o ďalších...


Celková dĺžka trvania
služby spojené s interným auditom IT sa vykonávajú na pravidelnej báze (napr. 1x týždenne, 1x za 14 dní apod.) podľa vzájomnej dohody,

celková dĺžka trvania interného auditu IT nie je ohraničená, minimálne obdobie interného auditu IT je jeden rok.

rozsah a počet skutočne odpracovaných dní je závislý od požiadaviek zákazníka.


Výstupy (v slovenskom alebo v anglickom jazyku)
Systém vykazovania o bezpečnosti IT a druhy výstupov interného auditu IT budú dohodnuté pri definovaní zmluvy o poskytovaní služieb.


Ďalšie informácie
V prípade záujmu Vám radi poskytneme ďalšie informácie - kontaktujte nás »

<top>


 
Prečo MITAS, s.r.o.?

prístup prispôsobený typu a hlavným predmetom činnosti Vašej organizácie,

naše profesionálne služby poskytujeme vo vysokej kvalite na úrovni porovnateľnej s najprestížnejšími nadnárodnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti bezpečnosti IT, avšak za prijateľnú cenu,

niekoľkoročná prax a bohaté skúsenosti v oblasti bezpečnosti IT, získané pri práci u desiatok klientov, medzi ktorých patria významné výrobné, obchodné, leasingové a finančné spoločnosti, poisťovne a banky,

obohatenie vnímania Vašej organizácie o objektívny, nezávislý externý pohľad a jeho porovnanie s najlepšími spoločnosťami podobného typu, identifikácia silných a slabých stránok Vašej organizácie v oblasti bezpečnosti IT prinášajúca návrh primeraných riešení so skutočnou pridanou hodnotou pre Vás,

Čítajte viac »

Predpoklady vykonania projektu

zabezpečenie spolupráce zainteresovaných pracovníkov Vašej organizácie počas vykonávania projektu,

zabezpečenie dostupnosti všetkých informácií potrebných pre účely projektu.

© 2003-2013 MITAS, s.r.o.