Úvod - prečo dátové analýzy?
Náš cieľ
Popis a postup
Prínosy pre Vás
Celková dĺžka trvania
Výstupy (v slovenskom alebo v anglickom jazyku)
Ďalšie informácie


Úvod - prečo dátové analýzy?
Dátové analýzy je vhodné vykonať v prípadoch keď je potrebné overiť, či výstupy z Vášho informačného systému sú generované správne (napr. z hľadiska úplnosti, presnosti atď.). Dátová analýza sa vykonáva buď na vzorke dát (t.j. cielený alebo náhodný výber dát), alebo na kompletnej databáze a nájde využitie napríklad pri:

informačných systémoch vyrobených "na mieru" určitej organizácii, ak je potrebné overiť správnosť generovaných výstupov,

nezávislom overovaní niektorých zostatkov účtov v účtovníctve (napr. prepočet časového rozlíšenia - výnosy budúcich období, rezerva na poistné budúcich období apod.).

<top>


Náš cieľ
Naším cieľom je vykonať nezávislú a objektívnu dátovú analýzu podľa dohodnutého zadania, prípadne taktiež odhaliť možné chyby/nedostatky informačného systému a navrhnúť odporúčania na ich odstránenie.

<top>


Popis a postup
Vzhľadom na veľkú variabilitu tejto služby budú ciele a postupy dátovej analýzy upresnené počas úvodného rozhovoru. Taktiež bude s Vašimi pracovníkmi upresnená štruktúra analyzovaných databáz. Z našich bohatých skúseností vieme, že každá zákazka dátovej analýzy je niečím individuálna a vyžaduje tvorivý prístup.

Dátové analýzy sa vykonávajú na extraktoch z databáz, ktoré obsahujú iba údaje potrebné na vlastnú analýzu (t.j. napríklad pre jednoznačnú identifikáciu záznamu v databáze postačí číslo zmluvy s klientom, nie sú potrebné ďalšie údaje klienta ako jeho meno, priezvisko, rodné číslo atď.).

<top>


Prínosy pre Vás
nezávislé a objektívne vykonanie dátovej analýzy,

možnosť odhalenia prípadných chýb/nedostatkov informačného systému s návrhom odporúčaní na ich odstránenie.


Celková dĺžka trvania
Celková dĺžka trvania dátových analýz je individuálna v závislosti na požadovaných cieľoch, náročnosti spracovania, veľkosti a štruktúre databáz atď. a bude predbežne odhadnutá počas úvodného rozhovoru.


Výstupy (v slovenskom alebo v anglickom jazyku)
záverečná správa – výsledky dátovej analýzy s prílohami podľa dohodnutého zadania, vrátane zhrnutia pre manažment,

v prípade záujmu prezentácia výsledkov dátovej analýzy pre manažment a zainteresovaných pracovníkov Vašej organizácie.


Ďalšie informácie
V prípade záujmu Vám radi poskytneme ďalšie informácie - kontaktujte nás »

<top>


 
Prečo MITAS, s.r.o.?

prístup prispôsobený typu a hlavným predmetom činnosti Vašej organizácie,

naše profesionálne služby poskytujeme vo vysokej kvalite na úrovni porovnateľnej s najprestížnejšími nadnárodnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti bezpečnosti IT, avšak za prijateľnú cenu,

niekoľkoročná prax a bohaté skúsenosti v oblasti bezpečnosti IT, získané pri práci u desiatok klientov, medzi ktorých patria významné výrobné, obchodné, leasingové a finančné spoločnosti, poisťovne a banky,

obohatenie vnímania Vašej organizácie o objektívny, nezávislý externý pohľad a jeho porovnanie s najlepšími spoločnosťami podobného typu, identifikácia silných a slabých stránok Vašej organizácie v oblasti bezpečnosti IT prinášajúca návrh primeraných riešení so skutočnou pridanou hodnotou pre Vás,

Čítajte viac »

Predpoklady vykonania projektu

zabezpečenie spolupráce zainteresovaných pracovníkov Vašej organizácie počas vykonávania projektu,

zabezpečenie dostupnosti všetkých informácií potrebných pre účely projektu.

© 2003-2013 MITAS, s.r.o.