Bezpečnosť IT a poradenstvo
   
   
   
 


Ing. Martin Mikušiak
Certified Information Systems Auditor (CISA)
certifikát č. 0331205

Ing. Martin Mikušiak je od roku 2003 riaditeľom a konateľom spoločnosti MITAS, s.r.o. a v oblasti IT a bezpečnosti IT pracuje už 12 rokov. Po úspešnom ukončení štúdia na Elektrotechnickej fakulte ČVUT v Prahe pôsobil najprv ako analytik informačného systému na platforme AS/400 v spoločnosti Pražské pivovary a.s. (v súčasnosti obch. meno Pivovary Staropramen a.s.), od roku 1998 v spoločnosti KPMG Česká republika s.r.o. v oblasti riadenia informačných rizík a v oblasti finančného auditu.

V rokoch 2000-2003 pôsobil ako konzultant Oddelenia riadenia informačných rizík v spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o., kde získal bohaté teoretické aj praktické skúsenosti v oblasti bezpečnosti IT pri práci u desiatok klientov, medzi ktorých patria významné výrobné, obchodné, leasingové a finančné spoločnosti, poisťovne a banky.

Zameriaval sa najmä na previerky bezpečnosti IT, bezpečnostné projekty v súvislosti so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, špeciálne previerky bezpečnosti serverov (najmä platformy Windows 2000/NT a AS/400), dátové analýzy atď.

Ing. Martin Mikušiak je držiteľom prestížneho medzinárodného certifikátu CISA (Certified Information Systems Auditor), ktorý je udeľovaný medzinárodnou organizáciou ISACA (Information Systems Audit and Control Association) - táto organizácia má ústredie v USA a sieť národných pobočiek. Získanie certifikátu CISA je podmienené najmä úspešným zložením náročnej odbornej skúšky, preukázanou min. 5-ročnou praxou v oblasti bezpečnosti IT a auditu bezpečnosti IT a priebežným plnením podmienok pre kontinuálne vzdelávanie.


Náš profesionálny tím je ďalej tvorený internými a externými konzultantmi.

 
CISA

© 2003-2013 MITAS, s.r.o.